Om Bergen Legal

Advokat Per-Erik Gåskjenn

Jeg var ferdig utdannet jurist i 1993 med internasjonale menneskerettigheter som spesialfag. Som jurist har jeg erfaring fra offentlig forvaltning og domstolene og jeg har arbeidet sammenhengende som advokat i mer enn 20 år. Jeg legger stor vekt på å holde meg godt faglig oppdatert på de områdene som jeg arbeider med. Jeg setter stor pris på å kunne være en medspiller for klienter i utfordrende situasjoner, og ingenting er bedre enn å kunne bidra til best mulig løsninger i hver enkelt unike sak.

Jeg har kontor i Bergen sentrum like ved Tinghuset og like ved Torgallmenningen. Jeg har kontorfellesskap med dyktige advokater i advokatfirmaet Sæverud & Co. Jeg er medlem av Advokatforeningen og kan ta saker over hele landet.

.

 • KOMPETENT
 • MENNESKEORIENTERT
 • KONSTRUKTIV

ADVOKAT PER-ERIK GÅSKJENN

Arbeidserfaring

 • 2022 – d.d.    – Advokat Per-Erik Gåskjenn – Bergen Legal
 • 2005 – 2021 –  Advokat og partner – RettAdvokat ANS
 • 2002 – 2004 – Advokat – Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
 • 2000 – 2002 – Advokat – Andersen Legal
 • 1997 – 2000 – Dommerfullmektig – Bergen
 • 1997               – Juridisk konsulent – Namsmannen i Bergen
 • 1996             – Juridisk konsulent – Trygdeetaten i Bergen
 • 1995             – Advokatfullmektig – ActioLassen AS
 • 1991 – 1994 – Juridisk konsulent – Utlendingsdirektoratet (UDI)

Annet

 • 2021 – d.d. – Nestleder – Kontrollkommisjonen Haukeland sykehus
 • 2019 – d.d. – Nestleder/leder – Klagenemnda NLA Høgskolen
 • 2010 – 2016 – Medlem – Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett
 • 2004 – 2020 – Foreleser juridiske fag – Sjøkrigsskolen
 • Tidl. foreleser Internasjonale menneskerettigheter mv – Folkeuniversitetet
 • Diverse verv/styreverv politikk og frivillige/ ideelle lag og organisasjoner

Utdannelse

 • Våren 2022 – Grunnkurs i mekling – Bufetat
 • 1993 – Cand. jur. – Universitetet i Bergen
  • Spesialfag: Internasjonale menneskerettigheter
  • Spesialfag: Varemerke- og patentrett