Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Jeg bistår i saker som er dekket av fri rettshjelp. Hvor vidt en sak er dekket av fri rettshjelp eller ikke avhenger av hvilken sakstype det gjelder, og er i noen tilfeller også avhengig av klientens inntekt og formue. Mer om vilkårene kan du lese her.

Fri rettshjelp

Noen saker gir rett til fri rettshjelp uavhengig av din inntekt. Dette gjelder for eksempel følgende saker:

  • straffesaker der advokaten er oppnevnt som forsvarer eller bistandsadvokat.
  • Utlendingssaker der du har fått avslag på søknad om asyl, har blitt varslet om mulig utvisning eller tilbakekall av tillatelser
  • Barnevernsaker der det er blitt truffet vedtak om akuttplassering eller der det er begjært omsorgsovertakelse av barna.

I andre saker er rett til fri rettshjelp avhengig av din inntekt. Dette gjelder for eksempel i følgende saker:

  • Barnesaker vedrørende foreldreansvar, fast bosted og samvær
  • Barnebortføringssaker
  • Arbeidsrettssaker vedrørende oppsigelse og avskjed

I noen av saken er som er nevnt ovenfor vil fri rettshjelp være begrenset til et nærmere bestemt antall timer.

Dersom fri rettshjelp fer avhengig av din inntekt har du krav på fri rettshjelp dersom din årlige inntekt er under kr 320 000 og din formue under kr 100 000. Dersom du er gift eller samboende, innvilges fri rettshjelp dersom deres felles årlige inntekt er under kr 490 000.

Dersom inntekten din er over kr. 100.000 per å må du som regel betale egenandel i de tilfellene der fri rettshjelp er inntektsavhengig. Egenandelen utgjør fra 1. januar 2022 kr 1 121. Når saker føres for domstolen er egenandelen høyere. Egenandel kan da være opptil kr 8.968.

Jeg vil alltid gi deg god informasjon om hvor vidt du kan ha krav på fri rettshjelp eller ikke, og jeg vil alltid søke om dette på dine vegne dersom du oppfyller kravene.