Foreldremekling

Foreldremekling

Jeg er i ferd med å gjennomføre nødvendig utdannelse for å kunne bli ekstern mekler i regi av Bufetat. Denne tjenesten vil kunne tilbys i løpet av våren 2022. Mer info om dette kommer på denne siden senere.

For mer informasjon om mekling, se: https://www.bufdir.no/Familie/Samlivsbrudd/

Mer info kommer snart..