Advokat Per-Erik Gåskjenn

BERGEN LEGAL

Fagområder

Her kan du lese mer om de områdene jeg jobber mest med.  Jeg arbeider fra tid til annen også med andre type saker som for eksempel  NAV-saker, kontrakter og enkelte spørsmål vedrørende fast eiendom. Jeg samarbeider med dyktige advokater som har andre spesialiteter enn meg og henviser gjerne videre når det er behov for det.

Advokat Per-Erik Gåskjenn

Her kan du lese mer om min bakgrunn og erfaring som advokat. Som jurist har jeg erfaring fra offentlig forvaltning og domstolene og jeg har arbeidet sammenhengende som advokat i mer enn 20 år. Jeg legger stor vekt på å holde meg godt faglig oppdatert på de områdene som jeg arbeider med. Jeg setter stor pris på å kunne være en medspiller for klienter i utfordrende situasjoner, og ingenting er bedre enn å kunne bidra til best mulig løsninger i hver enkelt unike sak.

Fri rettshjelp

Jeg jobber gjerne med saker der klientene har rett til fri rettshjelp fra det offentlige. Her kan du lese mer om hvilke typer saker som er dekket av fri rettshjelp, og nærmere om vilkårene for å kunne ha krav på fri rettshjelp. Jeg vil alltid i forbindelse med et oppdrag opplyse om muligheter for fri rettshjelp.

Kontakt

Telefon: 99216764

Epost: peg@bergenlegal.no

Adresse: Valkendorfsgaten 4, 5012 Bergen

Betingelser

Mitt mål er å tilby advokattjenester av høy kvalitet samtidig som timeprisene skal være lavere enn gjennomsnittet. Gode råd og nødvendig bistand skal være så tilgjengelig som mulig. En del saker er dekket av fri rettshjelp. (Se egen side om fri rettshjelp og egenandel). I andre saker varierer timeprisen fra kr. 1.121 (kr. 1.401 inkl. mva) til kr. 1.600 (kr. 2.000 inkl. mva). I noen saker kan tilbys fastpris. Før oppdraget starter skal du alltid være godt informert om rett til fri rettshjelp og hvilke vilkår som ellers gjelder for din sak.

Uforpliktende samtale

Ta veldig gjerne kontakt på telefon eller epost for en uforpliktende samtale om hva jeg kan bistå med.

En forespørsel koster selvsagt ingenting.

Fagområder

Utlendingsrett

Barne- og familierett

Barnevern

Arbeidsrett

Strafferett